Uniwersytet Wrocławski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 30 minut temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 84 dni temu

Witaj w systemie UL Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje ogólne

Czym jest system UL?

Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL), znany także jako Rejestracja żetonowa, umożliwia przy użyciu żetonów rejestrowanie się na przedmioty, które dostępne są dla studentów z całego uniwersytetu, niezależnie od kierunku ich studiów.

Czym są żetony?

Żetony są umownym środkiem płatniczym, za który płacimy za przedmioty. Każdy student otrzymuje pewną liczbę bezpłatnych żetonów, co umożliwia mu zapisanie się na bezpłatne zajęcia.

Przy logowaniu się do systemu posługujemy się tymi samymi danymi jak przy logowaniu się do systemu USOSweb.

Migracja danych

Co to jest migracja i co oznacza dla użytkownika?

Migracja jest to synchronizacja danych z główną bazą USOS wykorzystywaną w dziekanatach (w czasie migracji system jest niedostępny!!!). Informacja o terminie ostatniej migracji widoczna jest na górze tej strony. Oznacza ona, że dane wprowadzone do USOS (np. przez Dziekanat) po tym terminie nie są jeszcze widoczne w niniejszym serwisie.

Kiedy jest wykonywana?

Migracja danych wykonywana jest codziennie w godzinach 03:50, 08:50, 11:50, 14:50 i 19:50

Migracja trwa kilka minut. W czasie migracji system jest niedostępny!

 

 

Informacje - Semestr zimowy 2020/2021

WOLNE MIEJSCA - WF

Lista zajęć z jeszcze dostępnymi wolnymi miejscami

Lista zajęć ZDALNYCH z jeszcze dostępnymi wolnymi miejscami

Realizacja zajęć z wf w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia stacjonarne z wf

Rekomenduje się, aby studenci, którzy realizują program studiów stacjonarnie i hybrydowo zapisywali się na zajęcia wf prowadzone stacjonarnie.
Zapisy na zajęcia wf realizowane stacjonarnie rozpoczynają się 30 września od godz. 8:00 i trwają do 2 października do godz. 22:00.

Dotyczy to również studentów przyjętych na I rok studiów, którzy zapiszą się na wf w terminie od 15 październik - od godz. 8:00 do 16 października - do godz. 22:00 oraz 19 paździenika w godz. 08:00-22:00(podczas korekt zapisów).

Zaliczenie zajęć stacjonarnych wf potwierdza uzyskana ocena.


ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ 02.10.2020 r. ZGODNIE Z PLANEM.

Zajęcia zdalne z wf

Studenci realizujący program studiów wyłącznie w formie nauczania na odległość (poświadczone z Wydziału, że nauczanie na danym kierunku
odbywa się wyłącznie online lub organizacja procesu dydaktycznego w semestrze zimowym 2020/2021 nie pozwala na realizację zajęć wf stacjonarnie), mogą realizować:

  1. zajęcia wf zdalnie – zajęcia teoretyczne
  2. Zapisy na zajęcia wf realizowane online - między 12 a 14 października Oferta zajęć będzie dostępna 11 października Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć - druga połowa października
  3. zajęcia wf stacjonarne

UWAGA!

15 październik (czwartek) - od godz. 8:00 do 16 października (piątek) do godz. 22:00 oraz 19 października (poniedziałek) od godz.8:00 do godz. 22:00 - rusza korekta zapisów na zajęcia wf.

Do udziału w zapisach zaprasza się studentów I roku studiów oraz pozostałych studentów, którzy zapisali się na zajęcia wf stacjonarne lub na zajęcia wf w formie online. Podczas korekty zapisów studenci, którzy zapisali się na zajęcia stacjonarne i została im zmieniona forma zajęć na zdalne (na cały semestr) mogą wypisać się z nich i zapisać się na zajęcia online. Podobnie ze studentami, którzy zapisali się na zajęcia wf online mogą w czasie korekty zapisać się na zajęcia stacjonarne.

W uzasadnionych przypadkach, student realizujący program studiów wyłącznie w formie nauczania na odległość, może ubiegać się o uzyskanie zaliczenia zajęć
wychowania fizycznego poprzez przedstawienie udokumentowanej aktywności ruchowej stanowiącej odpowiednik zajęć realizowanych w ramach
zaplanowanych zajęć wychowania fizycznego. Przedstawiana dokumentacja powinna zawierać opis zrealizowanej aktywności ruchowej,
liczbę zrealizowanych godzin oraz wskazanie miejsca ich realizacji. Dane te muszą być potwierdzone przez podmiot organizujący
wskazane zajęcia sportowe i przekazane w wersji elektronicznej (scan) do sekretariatu UCWFiS nie później niż termin ostatnich zajęć w semestrze.

Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w takiej formie potwierdza Kierownik UCWFS zaliczeniem bez wpisywania oceny.

W sprawach indywidualnych pytania proszę kierować na adres - ucwfis@uwr.edu.pl

KONTAKT W SPRAWACH ZAPISÓW NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

W razie pytań związanych z opłatami za powtarzanie zajęć z wf, zwolnieniami lekarskimi, przepisaniem oceny należy kontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - ucwfis@uwr.edu.pl

Opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 8,00 zł za godzinę zajęć.


ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 [link]

KONTAKT W SPRAWACH ZAPISÓW NA LEKTORATY

W razie problemów z zapisami na lektoraty lub brakiem żetonów do zapisów na lektoraty prosimy o kontakt na adres: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl