Uniwersytet Wrocławski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 102 dni temu

Zasady zapisów na lektorat języka nowożytnego B2+

Zasady zapisów na lektorat języka nowożytnego B2+ (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych II stopnia):

1. Zapisy odbywają się wyłącznie droga elektroniczną pod adresem: https://zapisy.uni.wroc.pl Nie ma możliwości zapisywania się w inny sposób.

2. Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

3. Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium, z uwzględnieniem bloku i przypisanego do niego kierunku. Prosimy zapisywać się do odpowiednich grup zgodnie ze swoim kierunkiem!

4. Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl (zakładka: STUDIA STACJONARNEStudenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później → Zasady uczestnictwa w lektoratach → studia 2 stopnia).

5. Zwolnienie z lektoratu B2+: Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (zwolnienie z lektoratu).

Zasady zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego

1. Zapisy i korekty odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem https://zapisy.uni.wroc.pl/. Nie ma możliwości zapisywania się w inny sposób.

2. W programie studiów każdego studenta podany jest wymiar godzin, termin uzyskania zaliczenia z przedmiotu i wymagania punktowe.

3. Student, który zapisał się i z pewnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, powinien wypisać się z nich najpóźniej w czasie korekt zapisów.

4. Osoby, które mają zwolnienie lekarskie z ćwiczeń ruchowych i nie mogą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie na druku dołączonym do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Student, który ma podstawy do przepisania oceny z WF (z innej uczelni wyższej), powinien zgłosić się po wpis na konsultacje kierownictwa.

6. Na obóz można się zapisać TYLKO W SEMESTRZE LETNIM niezależnie od tego czy jest się zapisanym na inne zajęcia wf (zajęcia podstawowe albo weekendowe). Uczestnictwo w obozie jest podstawą do zaliczenia 30 godzin.

7. W semestrze letnim jest możliwość zaliczenia 60 godzin (zajęcia podstawowe oraz obóz).

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w czasie korekt

    W czasie korekt zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego należy pamiętać, że:
  • osoby, które po raz pierwszy zapisują się na zajęcia wychowania fizycznego w czasie korekt mają obowiązek odrobienia dwóch nieobecności (student/ka zapisując się w czasie korekt ma już 2 nieobecności – w regulaminie można zapoznać się z zasadami odrobienia zajęć)
  • można przepisać się do innej grupy
  • z zajęć można wypisać się

Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

1. Zarządzenie Nr 116/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

2. Zarządzenie Nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

3. Zarządzenie Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

4. Zarządzenie Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r.


Opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2019/2020 wynosi: 8,00 zł za godzinę zajęć. ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 [link]